شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : گردشگری
بازدید : 1966


  آثار تاريخي  و باستاني  شهر  بيدخت

1-يخدان كوثر به مساحت  سه هكتار
2-منزل خواجه (حوصخانه) به مساحت 1000متر مربع
3- مسجد جامع بيدخت به مساحت 2000مترمربع
4- حمام قديمي كوثر به مساحت 200متر مربع
5-كاروانسراي حاجي معين به مساحت1200مترمربع
6-منزل معماري (محمدعلي جعفري)به مساحت 700مترمربع
7-منزل حاجي معين به مساحت 1200مترمربع
8-سراچه حاجي معين
9-بادگيرهاي قديمي (منزل حاج علي محمد رمضاني)
10-انبار قديمي پائين بيدخت به مساحت 1000متر مربع
11- حوض زهرا به مساحت 1000مترمربع
12-ايوان محل تهيه شيره انگور به مساحت 1000 مترمربع
13- حوضخانه باغ صالح آباد  به مساحت 1000مترمربع
14- آسياب قديمي صالح آباد به مساحت 1000 مترمربع
15-حوضخانه باغ پائين به مساحت 1000 مترمربع
16- گود باستاني (حمام قديمي) به مساحت 700 مترمربع
17-بازارچه پارك امت به مساحت 1000 مترمربع
18-بازارچه خيابان جمهوري اسلامي به مساحت 2000 مترمربع
19- محوطه تاريخي بيدخت به مساحت 10 هكتار
20-  خانقاه بيدخت به مساحت 5/2 هكتار
21- باغ منزل تابنده ( اندروني )به مساحت 3200 مترمربع
22-  منزل تابنده (بيروني )به مساحت 3500 مترمربع
23- منزل آقاي صالح عليشاه تابنده به مساحت 2000 مترمربع
24- انبار خيابان جمهوري اسلامي  به مساحت 1000 مترمربع
25- انبار دودرب بيدخت به مساحت 500 متر مربع
26-آب انبار دودرب صالح آباد
27-رباط جعفرآباد
28-سردرب غربي باغ صالح آباد
29-سردرب جنوب باغ صالح آباد
30-آب انبار حاج شيخ محمدحسن بيدختي 

مساجد ، حسينيه ها :
بيدخت داراي 11 مسجد وحسينيه به بنام مسجدجامع ،مسجد ولي عصر (عج)،مسجد وحسينيه نوسازي ،حسينيه بيدخت، مسجدامام جعفر صادق(ع)(خيابان آزادي)،مسجد خيابان پيروزي،نمازخانه خيابان انقلاب ،مسجد حاشيه جاده سنتو، مسجد سلمان روبه روي پمپ CNG، حسينيه مزار سلطاني

بازدید امروز160
بازدید دیروز171
بازدید هفته923
بازدید ماه3583
بازدید کل111665