یکشنبه05/خرداد/1398
مجموعه : مزایدات و مناقصات
بازدید : 1932

*آگهی مزایده کتبی *

شهرداری بیدخت به استناد مصوبه شماره 44 شوراي اسلامي شهر، در نظر دارد تعدادی از مغازه های خود را از طریق مزایده ،با شرح و شرایط ذیل به صورت اجاره سه ساله واگذار نماید :

1- پاركينگ شهرداري به مبلغ ماهيانه 12.0000.000 ريال

2-منزل مسكوني شهرداري به مبلغ ماهيانه 3.650.000 ريال

3- تابلو حاشيه جاده به مبلغ ماهيانه 6.550.000 ريال

متقاضیان می توانند درخواست خودرا تا پایان وقت اداري 97/5/11 به همراه فيش سپرده شركت در مزايده به امور مالی شهرداری تحویل نمایند .

-       واريز 5% مبلغ ساليانه اجاره بابت سپرده شركت در مزايده به حساب3100003490002 شهرداري نزد بانك ملي و ارائه فيش همراه برگ پيشنهاد قيمت

-       حداقل قیمت پیشنهادی باید بیشتر از قیمت پایه باشد و بالاترین پیشنهاد برنده مزایده در هر مورد از 3 ردیف فوق خواهد بود .

-       برنده مزایده حق واگذاری به غیر را ندارد .

-       کلیه هزینه های آب برق وگاز و.. وتعمیرات جزئی وخسارات احتمالی و بيمه مسئوليت برعهده مستأجر می باشد.

-       اشخاصی که مشمول ممنوعیت در معاملات می باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.

-       پیشنهادات رسیده در مورخ 97/5/13 بررسي وبه برندگان مزایده ابلاغ خواهد شد.

-     چون آگهي مزايده سه ساله است، قرارداد اجاره به صورت يكساله تنظيم و در صورت رضايت شهرداري، هر سال تمديد خواهد شد، و هر سال به نرخ پايه 10% افزايش در اجاره لحاظ خواهد شد.

-       برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ ، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد. در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي مكاتبه و قرارداد منعقد خواهد شد.

-       متقاضي رديف 1 مي بايست قبل از عقد قرارداد نسبت به اخذ تاييديه از نيروي انتظامي اقدام نمايد.

-       با توجه به حساس بودن و نياز پاركينگ به سيستم دوربين مداربسته و بيمه مسئوليت و حوادث، هزينه تهيه و نصب دوربين و تجهيزات لازم و بيمه مسئوليت و حوادث، بر عهده برنده مزايده پاركينگ خواهد بود.

دريافت فايل آگهي

بازدید امروز32
بازدید دیروز170
بازدید هفته961
بازدید ماه4485
بازدید کل126216