دوشنبه01/بهمن/1397
مجموعه : مزایدات و مناقصات
بازدید : 900

آگهي تجدیدمزايده اراضي تجاري به استناد مصوبه شماره 45 شوراي اسلامي شهر، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش 11 قطعه از اراضي تجاري

واقع در حاشيه ميدان شهيد نقره شهر بيدخت ازطريق مزايده كتبي اقدام نمايد؛ لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي تا تاريخ 97/7/1 پيشنهادات خود را به همراه فيش سپرده، به شهرداري ارائه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر به شهرداري مراجعه يا با شماره تلفن05157332250داخلي 5 و يا 09122127139 تماس حاصل فرمايند.

855915

متن چاپ شده آگهي در روزنامه قدس(مورخ97/6/19)

متن كامل آگهي تجدید مزایده و شرايت شركت در مزايده

بازدید امروز14
بازدید دیروز209
بازدید هفته14
بازدید ماه2614
بازدید کل106251