دوشنبه05/فروردين/1398
مجموعه : مزایدات و مناقصات
بازدید : 4767

    شهرداري بيدخت در نظر دارد نسبت به اجراي نماي جايگاه پمپ بنزين خود به متراژ حدود 400مترمربع با ورق آلومينيوم گلكسي باند اقدام نمايد. لذا از كليه پيمانكاران و توليدكنندگان،دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يك هفته جهت دريافت و تكميل فرم استعلام، به شهرداري مراجعه نمايند.

شهرداري بيدخت

بازدید امروز153
بازدید دیروز142
بازدید هفته153
بازدید ماه3676
بازدید کل116334