سه شنبه03/ارديبهشت/1398
مجموعه : مزایدات و مناقصات
بازدید : 2434

شهرداری بیدخت در نظر دارد تعدادی از مغازه های خود را از طریق مزایده ،باشرح و شرایط ذیل به صورت اجاره یکساله واگذار نماید :

1-مغازه پارک امت ماهیانه به مبلغ 880000 ريال

2-محوطه غسالخانه ماهیانه به مبلغ 3.600.000ريال

3-     مغازه های حاشیه جاده سنتو هر یک ماهیانه به مبلغ 1.050.000ريال

4-     مغازه های شهرک امام علی هر یک ماهیانه به مبلغ 1.000.000ريال

5-     نانوایی دولتخواه ماهیانه به مبلغ 1.350.000ريال

6-مغازه های بازار روز هریک ماهیانه به مبلغ 1.000.000ريال

متقاضیان می توانند درخواست خودرا تا پایان وقت اداري 97/2/1 به همراه فيش سپرده شركت در مزايده به امور مالی شهرداری تحویل نمایند .

-       واريز مبلغ 1.000.000ريال بابت سپرده شركت در مزايده به حساب3100003490002 شهرداري نزد بانك ملي و ارائه فيش همراه برگ پيشنهاد قيمت

-       حداقل قیمت پیشنهادی باید بیشتر از قیمت پایه باشد و بالاترین پیشنهاد برنده مزایده در هر مورد از 6 ردیف فوق خواهد بود .

-       برنده مزایده حق واگذاری به غیر را ندارد .

-       کلیه هزینه های آب برق وگاز و.. وتعمیرات جزئی وخسارات احتمالی برعهده مستأجر می باشد.

-       اشخاصی که مشمول ممنوعیت در معاملات می باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.

-       پیشنهادات رسیده در مورخ 97/2/2بررسی وبه برندگان مزایده ابلاغ خواهد شد.

-       برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام كميسيون نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

محمد میر بیدختی

شهردار بیدخت

بازدید امروز40
بازدید دیروز195
بازدید هفته235
بازدید ماه3365
بازدید کل120811