براساس مجوز استخدامي شماره 711304 مورخ 97/12/19 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مجوز  2351- 98/1/25 سازمان شهرداريها و

دهياريهاي كشور، در نظر است سه نفر راننده وسائط نقليه تندرو سنگين جهت استخدام در آتش نشاني شهرداري بيدخت از طريق آزمون استخدامي بكارگيري گردد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام، به سايت جهاد دانشگاهي به آدرس https://hrtc.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در موعد مقرر اقدام نمايند.

تاريخ شروع ثبت نام: 98/04/10

آخرين مهلت ثبت نام: 98/04/19

تاريخ ويرايش اطلاعات: 98/04/20

دانلود دفترچه راهنماي شركت در آزمون

 

شهرداري بيدخت