آناليز آمار مراجعه حضوري شهروندان محترم به شهرداري در تير ماه 1399

 

توصيه هاي بهداشتي

با توجه به تاكيد مراكز بهداشتي در خصوص رعايت فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك و حتي الامكان عدم مراجعه حضوري به ادارات به شهروندان محترم توصه مي شود امورات مربوط به شهرداري را تلفني و يا از طريق وب سايت اين شهرداري ويا سامانه پيام كوتاه به شماره( 30007971790019)پيگيري نمايند.

تلفن تماس شهرداري:57332250

 

 

تلفن گوياي 137 به صورت 24 ساعته آماده ضبط و دريافت نظرات و پيشنهادات و انتقادات  همشهريان مي باشد.