دوشنبه19/آذر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1199

 

قيمت اين خودرو دو ميليارد ريال مي باشد كه مبلغ 994.000.000ريال توسط شهرداري و مابقي از محل محل بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 94 توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تامين گرديده است.

مشخصات فني :

012
Logo
a-mozayeda12-3732
index
logo
map
monaghese
mozaideh
oghat
shahrdar
soon
weather
wther
امام حسنع

 

 

 

بازدید امروز13
بازدید دیروز141
بازدید هفته13
بازدید ماه1342
بازدید کل100696