شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1306

 

قيمت اين خودرو دو ميليارد ريال مي باشد كه مبلغ 994.000.000ريال توسط شهرداري و مابقي از محل محل بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 94 توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تامين گرديده است.

مشخصات فني :

012
Logo
a-mozayeda12-3732
index
logo
map
monaghese
mozaideh
oghat
shahrdar
soon
weather
wther
امام حسنع

 

 

 

بازدید امروز156
بازدید دیروز171
بازدید هفته919
بازدید ماه3579
بازدید کل111661