دوشنبه05/فروردين/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 1141

حسب دعوتنامه بعمل آمده توسط شهرداري، دومين جلسه هماهنگي طرح پاكسازي سطح شهر با حضور تعدادي از تراكتور داران و كمپرسي داران در تاريخ 95/12/11 در سالن

اجتماعات شهرداري برگزار گرديد.در اين جلسه ابتدا آقاي شهردار در خصوص محل تخليه مصالح مازاد ونخاله هاي بنايي كه در حاشيه شهر تخليه مي گردد راهنمائي هاي لازم را ارائه نمودند .سپس به منظور پاكسازي شهر مقرر گرديد روز پنج شنبه 95/12/19 كليه تراكتورداران و كاميون هاي كمپرسي در مقابل واحد موتوري شهرداري واقع در خيابان شهيد دهقان پشت ساختمان آتش نشاني حضور يابند تا نسبت به پاكسازي ورودي هاي سطح شهر اقدام گردد.

01 (1)
01 (10)
01 (11)
01 (12)
01 (13)
01 (14)
01 (15)
01 (16)
01 (2)
01 (3)
01 (5)
01 (6)
01 (7)
01 (8)
01 (9)

بازدید امروز153
بازدید دیروز142
بازدید هفته153
بازدید ماه3676
بازدید کل116334