شنبه30/تیر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 779

حسب دعوتنامه بعمل آمده توسط شهرداري، دومين جلسه هماهنگي طرح پاكسازي سطح شهر با حضور تعدادي از تراكتور داران و كمپرسي داران در تاريخ 95/12/11 در سالن

اجتماعات شهرداري برگزار گرديد.در اين جلسه ابتدا آقاي شهردار در خصوص محل تخليه مصالح مازاد ونخاله هاي بنايي كه در حاشيه شهر تخليه مي گردد راهنمائي هاي لازم را ارائه نمودند .سپس به منظور پاكسازي شهر مقرر گرديد روز پنج شنبه 95/12/19 كليه تراكتورداران و كاميون هاي كمپرسي در مقابل واحد موتوري شهرداري واقع در خيابان شهيد دهقان پشت ساختمان آتش نشاني حضور يابند تا نسبت به پاكسازي ورودي هاي سطح شهر اقدام گردد.

01 (1)
01 (10)
01 (11)
01 (12)
01 (13)
01 (14)
01 (15)
01 (16)
01 (2)
01 (3)
01 (5)
01 (6)
01 (7)
01 (8)
01 (9)

بازدید امروز79
بازدید دیروز222
بازدید هفته998
بازدید ماه2487
بازدید کل75356