شنبه24/آذر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1180

توزيع و كاشت بيش از 1500 اصله انواع نهال در سطح شهر شامل نهال هاي: توت ژاپني، توت مجنون، توت خوراكي، كاج كله قندي ، آقاقياي چتري ، كاج تهران و عناب

توليد بيش از 20.000بوته گل در گلخانه شهرداري و كاشت در بلوار ها و ميادين و پارك هاي سطح شهر شامل شب بو ، مينا ، بنفشه ، هميشه بهار

01 (1)-2

01 (1)-2

01 (2)-2

01 (2)-2

01 (3)-2

01 (3)-2

01 (4)-2

01 (4)-2

01 (5)-2

01 (5)-2

01 (6)-2

01 (6)-2

01 (7)-2

01 (7)-2

بازدید امروز137
بازدید دیروز165
بازدید هفته933
بازدید ماه2262
بازدید کل101616