دوشنبه05/فروردين/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 1319

توزيع و كاشت بيش از 1500 اصله انواع نهال در سطح شهر شامل نهال هاي: توت ژاپني، توت مجنون، توت خوراكي، كاج كله قندي ، آقاقياي چتري ، كاج تهران و عناب

توليد بيش از 20.000بوته گل در گلخانه شهرداري و كاشت در بلوار ها و ميادين و پارك هاي سطح شهر شامل شب بو ، مينا ، بنفشه ، هميشه بهار

01 (1)-2
01 (2)-2
01 (3)-2
01 (4)-2
01 (5)-2
01 (6)-2
01 (7)-2

بازدید امروز153
بازدید دیروز142
بازدید هفته153
بازدید ماه3676
بازدید کل116334