دوشنبه05/فروردين/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 991

حضور پرشور مردم شهر بيدخت با مشاركت  بيش از 90درصدي در پاي صندوق هاي اخذ راي گيري شورا هاي اسلامي شهر  و رياست جمهوري

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

بازدید امروز149
بازدید دیروز142
بازدید هفته149
بازدید ماه3672
بازدید کل116330