دوشنبه05/فروردين/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 938

با دعوت آقاي دكتر نبي پور فرماندار محترم شهرستان از منتخبين شوراي اسلامي دوره پنجم اولین جلسه رسمي و  تعیین هیئت رئیس شواری اسلامی شهر بیدخت

درمحل دفترکار آقای فرماندار برگزار گرديد.

در اين جلسه سمت هر يك از اعضاي شوراي اسلامي دوره پنجم شهر بيدخت به شرح زير مشخص گرديد:

1-آقای شیرزاد امینی به عنوان رئيس شورا و سخنگوي شورا

2-آقای روح ا... ميري بيدختي به عنوان نايب رئيس شورا

3-آقاي حسن كاخكي به عنوان منشي و خزانه دار

4-آقای سيد مهدي ژيان عمراني به عنوان عضو و نمايند شوراي شهربيدخت در شوراي شهرستان

5-آقای محمدعلي اميني به عنوان منشي شورا

مقرر گريد جلسات هفتگي شورا اسلامي شهر بيدخت در محل دفتر كار شورا واقع در شهرداري بيدخت در دوشنبه شب هاي هر هفته برگزار گردد.

 

photo 2017 08 27 09 23 29

photo 2017 08 27 09 24 10

بازدید امروز148
بازدید دیروز142
بازدید هفته148
بازدید ماه3671
بازدید کل116329