دوشنبه23/مهر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 559

تعرفه عوارض سال 97 شهرداري پس از طي مراحل قانوني ، طي نامه شماره 38/42/35779 مورخ 96/11/15 دفتر امور شهري استانداري مورد تصويب نهايي قرار گرفته و در سال 1397 ملاك عمل خواهد بود.

 دفترچه تعرفه عوارضات سال 1397

بازدید امروز97
بازدید دیروز308
بازدید هفته97
بازدید ماه2824
بازدید کل89655