جمعه31/فروردين/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 170

تعرفه عوارض سال 97 شهرداري پس از طي مراحل قانوني ، طي نامه شماره 38/42/35779 مورخ 96/11/15 دفتر امور شهري استانداري مورد تصويب نهايي قرار گرفته و در سال 1397 ملاك عمل خواهد بود.

 دفترچه تعرفه عوارضات سال 1397

بازدید امروز45
بازدید دیروز136
بازدید هفته640
بازدید ماه2435
بازدید کل64335