دوشنبه19/آذر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 676

تعرفه عوارض سال 97 شهرداري پس از طي مراحل قانوني ، طي نامه شماره 38/42/35779 مورخ 96/11/15 دفتر امور شهري استانداري مورد تصويب نهايي قرار گرفته و در سال 1397 ملاك عمل خواهد بود.

 دفترچه تعرفه عوارضات سال 1397

بازدید امروز18
بازدید دیروز141
بازدید هفته18
بازدید ماه1347
بازدید کل100701