شنبه26/آبان/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 372

همزمان باهفته گراميداشت مقام معلم؛ شهردار ،اعضاي شوراي اسامي شهر ، ضمن حضور در تمامي مدارس سطح شهر روز معلم را به فرهنگيان محترم تربيك گفته و از زحمات كليه معلمين محترم قدر داني نمودند.

 

01
03
04
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20

بازدید امروز566
بازدید دیروز556
بازدید هفته2474
بازدید ماه4166
بازدید کل96384