سه شنبه20/آذر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 374

((اطلاعيه))

نظر به اينكه شوراي اسلامي و شهرداري بيدخت ، پيگيراخذ مجوز احداث مجتمع دامداري در اراضي زين آباد مي باشد و از طرفي به جهت حفظ حقوق شهروندان و رعايت

بهداشت بايستي دامداريهاي غير مجاز حريم و سطح شهر جمع آوري و منتقل گردند. لذا متقاضيان واجد شرايط مذكور ميتوانند در اسرع وقت جهت ثبت نام اوليه به شهرداري مراجعه نمايند.ضمناً پس از واگذاري قطعات كليه دامداريهاي سطح شهر برابر قوانين مربوطه پلمپ خواهد شد.

شهرداري بيدخت

بازدید امروز125
بازدید دیروز140
بازدید هفته265
بازدید ماه1594
بازدید کل100948