شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 486

((اطلاعيه))

نظر به اينكه شوراي اسلامي و شهرداري بيدخت ، پيگيراخذ مجوز احداث مجتمع دامداري در اراضي زين آباد مي باشد و از طرفي به جهت حفظ حقوق شهروندان و رعايت

بهداشت بايستي دامداريهاي غير مجاز حريم و سطح شهر جمع آوري و منتقل گردند. لذا متقاضيان واجد شرايط مذكور ميتوانند در اسرع وقت جهت ثبت نام اوليه به شهرداري مراجعه نمايند.ضمناً پس از واگذاري قطعات كليه دامداريهاي سطح شهر برابر قوانين مربوطه پلمپ خواهد شد.

شهرداري بيدخت

بازدید امروز156
بازدید دیروز171
بازدید هفته919
بازدید ماه3579
بازدید کل111661