شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 398

اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه سند چشم انداز و برنامه راهبردي شهر بيدخت اقدام نمايد. لذا از تمامي افراد صاحب نظردعوت ميگردد پيشنهادات ، ايده ها ونظرات

خود را به دبيرخانه تدوين برنامه راهبردي مستقر در شهرداري بيدخت اعلام نمايند.

راه هاي ارتباطي:

آدرس پستي: بيدخت- بلوار طالقاني- شهرداري بيدخت- كد پستي:9694146114

شماره تماس با دبيرخانه تدوين برنامه راهبردي: 57332250- داخلي 7 و 09155331172 آقاي محمد پورحسين شهري

Barname Rahbordi Beydokht 200 150

بازدید امروز160
بازدید دیروز171
بازدید هفته923
بازدید ماه3583
بازدید کل111665