شنبه26/آبان/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1326

 شروع اجراي عمليات روكش، ترميم و لكه گيري  آسفالت  خيابان هاي سطح شهر كه ناشي از عمليات تعريض و يا عقب نشيني وكنده كاري ناشي از ايجاد تاسيسات شهري بوجود آمده بودن  بوجود آمده بودند- ميدان

ورودي-خيابان آزادي - شهيد عباسپور14-خيابان باهنر

 

خيابان شهيد عباسپور14

01
02

خيابان آزادي

001 (5)
001 (6)
001 (7)

خيابان باهنر

0013
0014
011
022

حاشيه ميدان ورودي

001 (1)
001 (2)
001 (3)
001 (4)

 

بازدید امروز558
بازدید دیروز556
بازدید هفته2466
بازدید ماه4158
بازدید کل96376