شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 2151

 شروع اجراي عمليات روكش، ترميم و لكه گيري  آسفالت  خيابان هاي سطح شهر كه ناشي از عمليات تعريض و يا عقب نشيني وكنده كاري ناشي از ايجاد تاسيسات شهري بوجود آمده بودن  بوجود آمده بودند- ميدان

ورودي-خيابان آزادي - شهيد عباسپور14-خيابان باهنر

 

خيابان شهيد عباسپور14

01
02

خيابان آزادي

001 (5)
001 (6)
001 (7)

خيابان باهنر

0013
0014
011
022

حاشيه ميدان ورودي

001 (1)
001 (2)
001 (3)
001 (4)

 

بازدید امروز156
بازدید دیروز171
بازدید هفته919
بازدید ماه3579
بازدید کل111661