شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 403

با  حضورجمعي از خبرنگاران شهرستان در محل شهرداري نشست خبري پيرامون برنامه راهبردي شهربيدخت برگزار گرديد

 شهردار بیدخت در این نشست پیرامون برنامه راهبردی شهر و شهرداری بیدخت گفت:
در برنامه راهبردی از توان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد استفاده خواهد شد. ( مبلغ قرارداد بیش از ۳۰ میلیون بود ولی طی همکاری ۱۷ میلیون قرارداد بسته شد)
شهرداری ها باید برنامه ۲۰ ساله داشته باشند.
مردم برگه های نظرسنجی را با وسواس در این رابطه تکمیل کنند.
طرحهای تفصیلی و جامع طرح های منسوخ شده است و ملاک برنامه راهبردی خواهد بود ، در این برنامه به شهر و شهرداری همه جانبه نگاه خواهد شد.
در برنامه راهبردی، افق بیدخت در ۲۰ سال آینده ترسیم خواهد شد

 

01
02
04
05
06

بازدید امروز160
بازدید دیروز171
بازدید هفته923
بازدید ماه3583
بازدید کل111665