شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 376

با ارزيابي بعمل آمده توسط شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ناحيه تربت حيدريه جايگاه C.N.G شهرداري بيدخت در بازه زماني شش ماهه منتهي به

97/3/31  موفق به كسب مقام دوم( بسيار عالي)  در بين 26 جايگاه در سطح منطقه گرديد.

بازدید امروز154
بازدید دیروز171
بازدید هفته917
بازدید ماه3577
بازدید کل111659