دوشنبه01/بهمن/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 195

اجراي پارك ترافيك در كمپينگ گردشگري امام رضا(ع) به پيمانكاري شركت دنا ساز ابنيه كاوه از محل اعتبارات ملي گردشگري.

برج نوري24متري نيز از محل اعتبارات مذكور توسط پيمانكار محترم نصب خواهد شد.

 

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

بازدید امروز21
بازدید دیروز209
بازدید هفته21
بازدید ماه2621
بازدید کل106258