شنبه24/آذر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 52

جلسه هم انديشي برنامه راهبردي شهر و شهرداري  با حضور مشاور طرح وكارشناسان و صاحب نظران شهر بيدخت در محل شهرداري برگزار گرديد.

00
0000
0002
001
01
02
03
04
06
07
09
10
11
12

بازدید امروز135
بازدید دیروز165
بازدید هفته931
بازدید ماه2260
بازدید کل101614