شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 62

تعرفه عوارض سال 98 شهرداري پس از طي مراحل قانوني ، طي نامه شماره 38/42/34894 مورخ 97/11/15 دفتر امور شهري استانداري مورد تصويب نهايي قرار گرفته و در سال 1398 ملاك عمل خواهد بود.

 دفترچه تعرفه عوارضات سال

بازدید امروز154
بازدید دیروز171
بازدید هفته917
بازدید ماه3577
بازدید کل111659