دوشنبه05/فروردين/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 32

طوفاني كه با سرعت 30 متر بر ثانيه معادل 110 كيلومتر در ساعت چهار شنبه شب با كاهش ديد افقي كمتر از 50 موجب قطع درختان چند اصله درخت

وخسارت به تجهيزات شهري و پارك ها و گلخانه وهمچين قطع برق قسمتي از شهر گرديد.

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

16

16

بازدید امروز148
بازدید دیروز142
بازدید هفته148
بازدید ماه3671
بازدید کل116329