یکشنبه05/خرداد/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 128

طوفاني كه با سرعت 30 متر بر ثانيه معادل 110 كيلومتر در ساعت چهار شنبه شب با كاهش ديد افقي كمتر از 50 موجب قطع درختان چند اصله درخت

وخسارت به تجهيزات شهري و پارك ها و گلخانه وهمچين قطع برق قسمتي از شهر گرديد.

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

16

16

بازدید امروز29
بازدید دیروز170
بازدید هفته958
بازدید ماه4482
بازدید کل126213