جمعه31/فروردين/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 688

دیداراعضای شورای اسلامی وشهردار بیدخت درچهارمین روز ازهفته گردشگری باآقای مهندس شناسایی رییس جدیدمیراث فرهنگی گناباد و تبریک انتصاب ایشان،همچنین مذاکره وارائه گزارش ازوضعیت حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری بیدخت ودرخواست پیگیری امورمربوطه ازجمله اعتبارت گردشگری،مرمت آثار،بازارچه عرضه صنایع دستی،بافت تاریخی و...

 

 

02

02

03

03

04

04

05

05

بازدید امروز78
بازدید دیروز136
بازدید هفته673
بازدید ماه2468
بازدید کل64368