شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1078

دیداراعضای شورای اسلامی وشهردار بیدخت درچهارمین روز ازهفته گردشگری باآقای مهندس شناسایی رییس جدیدمیراث فرهنگی گناباد و تبریک انتصاب ایشان،همچنین مذاکره وارائه گزارش ازوضعیت حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری بیدخت ودرخواست پیگیری امورمربوطه ازجمله اعتبارت گردشگری،مرمت آثار،بازارچه عرضه صنایع دستی،بافت تاریخی و...

 

 

02

02

03

03

04

04

05

05

بازدید امروز25
بازدید دیروز171
بازدید هفته788
بازدید ماه3448
بازدید کل111530