چهارشنبه04/مهر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 886

دیداراعضای شورای اسلامی وشهردار بیدخت درچهارمین روز ازهفته گردشگری باآقای مهندس شناسایی رییس جدیدمیراث فرهنگی گناباد و تبریک انتصاب ایشان،همچنین مذاکره وارائه گزارش ازوضعیت حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری بیدخت ودرخواست پیگیری امورمربوطه ازجمله اعتبارت گردشگری،مرمت آثار،بازارچه عرضه صنایع دستی،بافت تاریخی و...

 

 

02

02

03

03

04

04

05

05

بازدید امروز96
بازدید دیروز127
بازدید هفته388
بازدید ماه4154
بازدید کل86429