دوشنبه19/آذر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 991

دیداراعضای شورای اسلامی وشهردار بیدخت درچهارمین روز ازهفته گردشگری باآقای مهندس شناسایی رییس جدیدمیراث فرهنگی گناباد و تبریک انتصاب ایشان،همچنین مذاکره وارائه گزارش ازوضعیت حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری بیدخت ودرخواست پیگیری امورمربوطه ازجمله اعتبارت گردشگری،مرمت آثار،بازارچه عرضه صنایع دستی،بافت تاریخی و...

 

 

02

02

03

03

04

04

05

05

بازدید امروز16
بازدید دیروز141
بازدید هفته16
بازدید ماه1345
بازدید کل100699