دوشنبه19/آذر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1534

همشهريان عزيز مديران محترم و موسسات دولتي و غير دولتي


با توجه به اينكه نصب هرگونه بنر و پارچه نويسي سطح معابر شهر بايستي با هماهنگي شهرداري صورت پذيرد ،لذا لازم است قبل از هر اقدام به شهرداري مراجعه در غير اينصورت نسبت به جمع آوري آن اقدام خواهد شد .

شهردار بيدخت

بازدید امروز17
بازدید دیروز141
بازدید هفته17
بازدید ماه1346
بازدید کل100700