دوشنبه05/فروردين/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 1478

بوی محرم می آید.....


کاش سهراب اینگونه می گفت:
آب را گل نکنید ………
شاید از دور علمدار حسین )ع(،
مشک طفلان بر دوش،
زخم و خون بر اندام،
می رسد تا که از این آب روان،
پر کند مشک تهی،
ببرد جرعه آبی برساند به حرم،
تا علی اصغر (ع) بی شیر رباب )س(،
نفسش تازه شود و بخوابد آرام … آب را گل نکنید

بازدید امروز148
بازدید دیروز142
بازدید هفته148
بازدید ماه3671
بازدید کل116329