یکشنبه31/تیر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1102

بوی محرم می آید.....


کاش سهراب اینگونه می گفت:
آب را گل نکنید ………
شاید از دور علمدار حسین )ع(،
مشک طفلان بر دوش،
زخم و خون بر اندام،
می رسد تا که از این آب روان،
پر کند مشک تهی،
ببرد جرعه آبی برساند به حرم،
تا علی اصغر (ع) بی شیر رباب )س(،
نفسش تازه شود و بخوابد آرام … آب را گل نکنید

بازدید امروز84
بازدید دیروز187
بازدید هفته1190
بازدید ماه2679
بازدید کل75548