جمعه31/فروردين/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 960

بوی محرم می آید.....


کاش سهراب اینگونه می گفت:
آب را گل نکنید ………
شاید از دور علمدار حسین )ع(،
مشک طفلان بر دوش،
زخم و خون بر اندام،
می رسد تا که از این آب روان،
پر کند مشک تهی،
ببرد جرعه آبی برساند به حرم،
تا علی اصغر (ع) بی شیر رباب )س(،
نفسش تازه شود و بخوابد آرام … آب را گل نکنید

بازدید امروز45
بازدید دیروز136
بازدید هفته640
بازدید ماه2435
بازدید کل64335