شنبه24/آذر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1338

بوی محرم می آید.....


کاش سهراب اینگونه می گفت:
آب را گل نکنید ………
شاید از دور علمدار حسین )ع(،
مشک طفلان بر دوش،
زخم و خون بر اندام،
می رسد تا که از این آب روان،
پر کند مشک تهی،
ببرد جرعه آبی برساند به حرم،
تا علی اصغر (ع) بی شیر رباب )س(،
نفسش تازه شود و بخوابد آرام … آب را گل نکنید

بازدید امروز131
بازدید دیروز165
بازدید هفته927
بازدید ماه2256
بازدید کل101610