دوشنبه05/فروردين/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 300

در اين جلسه كه در دفتر جناب   آقاي مهندس  علوي مدير كل محترم دفتر امور شهري و شورا هاي استانداري خراسان رضوي و با رياست ايشان برگزار شد،جناب آقاي دكتر نبي پور فرماندار محترم شهرستان و روساي شورا و شهردارن گناباد و كاخك حضور داشتنند.

جلسات توجيهي برنامه راهبردي -عملياتي شهر و شهرداري با توجه به دستور العمل ابلاغي و توسط دفتر شهري براي كليه شهردان استان با برنامه از قبل اعلام شده برگزار مي گردد.گزارش اقدامات شهرداران و شورا هاي اسلامي در اين خصوص توسط شهردار  و رئيس شورا در اين جلسه ارائه گرديد.

01

01

02

02

03

03

بازدید امروز148
بازدید دیروز142
بازدید هفته148
بازدید ماه3671
بازدید کل116329