دوشنبه19/آذر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 348

دیدار آقای مهندس بنائی به اتفاق شهرداران گناباد وبیدخت ومدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی گناباد باجناب آقای قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمانهای حمل ونقل همگانی کشور وبررسی مشکلات وکمبودهای حوزه حمل ونقل درون شهری و اخذموافقت موارد مطرح شده ی موردنیاز شهرستان.

 

01

01

02

02

بازدید امروز18
بازدید دیروز141
بازدید هفته18
بازدید ماه1347
بازدید کل100701