دوشنبه05/فروردين/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 1366

هماهنگی ودیدار آقای مهندس بنائی به اتفاق فرمانداران شهرستانهای گناباد وبجستان و شهرداران شهرهای گناباد وبجستان وکاخک وبیدخت ویونسی باجناب آقای مهندس خندان دل

معاون محترم عمرانی وزیر محترم کشورورئیس سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشورومعاونین وکارشناسان وطرح مسائل و مشکلات حوزه شهری وروستایی واخذ دستورات لازم و موردنیاز هردوشهرستان.

0002

0002

0003

0003

0004

0004

001

001

بازدید امروز156
بازدید دیروز142
بازدید هفته156
بازدید ماه3679
بازدید کل116337