شنبه24/آذر/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1225

هماهنگی ودیدار آقای مهندس بنائی به اتفاق فرمانداران شهرستانهای گناباد وبجستان و شهرداران شهرهای گناباد وبجستان وکاخک وبیدخت ویونسی باجناب آقای مهندس خندان دل

معاون محترم عمرانی وزیر محترم کشورورئیس سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشورومعاونین وکارشناسان وطرح مسائل و مشکلات حوزه شهری وروستایی واخذ دستورات لازم و موردنیاز هردوشهرستان.

0002

0002

0003

0003

0004

0004

001

001

بازدید امروز143
بازدید دیروز165
بازدید هفته939
بازدید ماه2268
بازدید کل101622