شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1398

        در پاسخ به گلايه برخي از شهروندان محترم ضمن تاييد اين معضل در برخي نقاط شهر به آگهي همشهريان محترم مي رساند، رفع اين معضل همكاري

شهروندان را مي طلبد و بطور يك طرفه با اقدامات شهرداري نتيجه پايداري حاصل نمي شود. واحد خدمات شهر شهرداري و پيمانكار طرف قرارداد مستمراً در حال سركشي ، اخطار و انسداد مجاري فاضلاب مي باشند كه متاسفانه برخي شهروندان كم لطفي كرده و مجدداً مبادرت به رها سازي فاضلاب خانگي به جوي عام مي نمايند و چون اكثر جوي وكانيو هاي سطح شهر داراي شيب ملايمي است و فقط براي هدايت آبهاي سطحي در نظر گرفته شده ، اين رها سازي باعث ايجاد بوي تعفن بخصوص در زير پل ها مي گردد كه در سنوات اخير چند مورد در سطح شهر اصلاح گرديده با توجه به اينكه اصلاح شيب جوي ها در تمام سطح شهر از توان شهرداري خارج است از شهروندان محترم تقاضا مي گردد به جهت رعايت اصول شهروندي و رعايت حقوق همسايگان از رها سازي فاضلاب خانگي به جوي عام خودداري نمايند.ازطرفي با جلسات متعددي كه با مسئولين محترم مركز بهداشت بيدخت و رابطين محترم بهداشت برگزار شده مقرر گرديده رابطين محترم اسامي مالكين و آدرس منازلي كه مبادرت به رها سازي فاضلاب خانگي مي نمايند را به شهرداري كتباً ارائه نمايند.در ادامه گوشه اي از اقدامات شهرداري در خصوص انسداد فاضلاب هاي خانگي و اصلاح جوي و كانيو هاي اجرا شده در سطح شهر در قالب تصاوير را مشاهده نمائيد.

 

1 (1)
1 (10)
1 (11)
1 (12)
1 (13)
1 (14)
1 (2)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)

بازدید امروز156
بازدید دیروز171
بازدید هفته919
بازدید ماه3579
بازدید کل111661