سه شنبه20/آذر/1397

آگهي تجديد مزايده كتبي آهن آلات مستعملبرگزاري اولين جلسه ستاد راهبردي شهر بيدختآگهي مزايده كتبي آهن آلات مستعملاطلاعيه((اطلاعيه))

نظر به اينكه شوراي اسلامي و شهرداري بيدخت ، پيگيراخذ مجوز احداث مجتمع دامداري در اراضي زين آباد مي باشد و از طرفي به جهت حفظ حقوق شهروندان و رعايتجلسه مشترك آقاي شهردار  و معتمدين و اعضاي محترم شوراي شهر بيدخت با مدير آموزش و پرورش شهرستان گناباد در خصوص وضعيت مدارس شهربازدید امروز124
بازدید دیروز140
بازدید هفته264
بازدید ماه1593
بازدید کل100947