سه شنبه03/ارديبهشت/1398

اجراي پارك ترافيك در كمپينگ گردشگري امام رضا(ع) به پيمانكاري شركت دنا ساز ابنيه كاوه از محل اعتبارات ملي گردشگري.به مناسبت روز آتش نشان مهندس مير بيدختي شهردار ، آقاي شيرزاد اميني رئيس شوراي اسلامي شهر ، جمعي از پرسنل شهرداري جناب آقاي رضائيان مديرمهمانسرايبه مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس و روز آتش نشان شهردار،رئيس شورا و جمعي از پرسنل اداري و آتش نشانس شهرداري با حضور در گلزار شهداي گمنام بيدخت نسبت بههمزمان با 31شهريور و روز شكوفه ها جشن كلاس اولي هاي مدارس شهر بيدخت در دبستان حاج علي زارعي به صورت متمركز با حضور مديريت اداره آموزش و پرورشآگهی تجدیدمزایده اراضی تجاریبه استناد بند 2 مصوبه شماره 48-97/5/15 و45-97/4/18 شوراي محترم اسلامي شهر بيدخت اين شهرداري در نظر دارد جهت تامين اعتبار پروژه هاي عمراني خود نسبت به فروش 9 قطعه زمين از اراضي تجاري واقع در حاشيه ميدان شهيد نقره (ساختمان قديم شهرداري) به شرح ذيل اقدام نمايد.

1-    قطعه شماره 1 به متراژ تقريبي 47.32 از قرار هر متر مربع 15.000.000ريال به مبلغ 709.800.000ريال

2-  قطعه شماره 2 به متراژ تقريبي 47.2 از قرار هر متر مربع 15.000.000ريال به مبلغ 708.000.000ريال

3-  قطعه شماره3به متراژ تقريبي 45.64 ازقرار هر متر مربع 15.500.000ريال به مبلغ 707.420.000ريال

4-  قطعه شماره4به متراژ تقريبي 45.64 از قرار هر متر مربع 15.500.000ريال به مبلغ 707.420.000ريال

5-  قطعه شماره6 به متراژ تقريبي 41.40 از قرار هر متر مربع 14.700.000ريال به مبلغ 608.580.000ريال

6-  قطعه شماره7به متراژ تقريبي 40.73 از قرارهر متر مربع 14.700.000ريال به مبلغ 598.731.000ريال

7-  قطعه شماره8 به متراژ تقريبي 86.43 ازقرارهرمترمربع 13.000.000ريال به مبلغ 1.123.590.000ريال

8-  قطعه شماره10 به متراژ تقريبي 54.38 ازقرار هر متر مربع 9.000.000ريال به مبلغ 489.420.000ريال

9-  قطعه شماره 11 به متراژ تقريبي 75.22 ازقرار هر متر مربع 9.000.000ريال به مبلغ 676.980.000ريال

شرايط خصوصي:

1-با عنايت به اينكه قطعات فوق با كاربري تجاري مي باشد احداث مغازه در يك طبقه و حداكثر ارتفاع از كف پياده رو 5 متر خواهد بود با توجه به اينكه در بافت سنتي مي باشد تحت هيج شرايطي مجوز احداث 2 طبقه صادر نخواهد شد

2-نماي واحد ها متحد الشكل و برابر نقشه پيوست نماي سنتي الزمي است.

3-خريد و فروش املاك تجاري فوق صرفا بر اساس همين شرايط خواهد بودو در زمان فروش املاك درج شرايط فوق الذكر در قولنامه الزامي است.

4-عوارض صدور پروانه تجاري مشروط به بهره برداري حداكثر يكسال از زمان تحويل ،رايگان خواهد بود و در صورت زمان بر شدن مازادبر يكسال عوارض پروانه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

شرايط عمومي:

1-واريز 5 درصد مبلغ پايه هر قطعه به حساب شماره 3100003490002 نزد بانك ملي بابت سپرده شركت در مزايده.

2-مبلغ پيشنهادي از مبلغ پايه كمتر نميتواند باشد.ارائه پيشنهاد كمتر از مبلغ پايه يا مشروط يا مبهم يا فاقد فيش سپرده غير قابل بررسي و باطل خواهد بود.

3-متقاضيان مي توانند از تاريخ 97/5/29 لغايت پايان وقت اداري مورخ 97/6/11 پيشنهادات خود را مكتوب بهمراه فيش واريزي در پاكت دربسته تحويل امور مالي شهرداري نمايند.

4- چنانچه پس از ابلاغ برندگان ظرف مدت يك هفته نسبت به انجام امور قرارداد و واريز مبلغ اقدام ننمايند سپرده برنده اول ضبط و با نفرات دوم وسوم به همين ترتيب مكاتبه خواهد شد.

5-پيشنهادات واصله در مورخ 97/6/12 روز دوشنبه ساعت 14 در محل اتاق شهردار بازگشايي خواهد شد.

6- اراضي در حاشيه ميدان شهيد نقره (ساختمان قديم شهرداري ) واقع شده اند كه متقاضيان جهت بازديد يا كسب هر گونه اطلاعات ميتوانند به شهرداري مراجعه يا با شماره تلفن 09122127139 و يا وب سايت شهرداري به نشاني WWW.Baydokht.ir مراجعه نمايند.

naghshe

2018 08 25 (1) 0002

 بازدید امروز39
بازدید دیروز195
بازدید هفته234
بازدید ماه3364
بازدید کل120810