جمعه31/فروردين/1397

عملكرد سه ساله دولت تدبير و اميد در استان خراسان رضويهمزمان با 12 ارديبهشت روز معلم؛ شهردار ،اعضاي شوراي اسامي شهر ،نماينده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و نماينده اداره آموزش و پرورش ضمن حضور در تمامي مدارس سطح شهر روز معلم را به فرهنگيان محترم تربيك گفته و از زحمات كليه معلمين محترم قدر داني نمودند.نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها         

در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.هفت ارديبهشت روز ايمني حمل ونقل گرامي باد.با برپايي دوشنبه بازار در بيدخت استقبال خوبي از اين روز بازار بعمل آمد.در راستاي خدمات رساني به شهروندان محترم بيدختي و تكليف شهرداري ها به ايجاد بازار روز محلي و تائيد و تأكيد شوراي محترم اسلامي شهر، شهرداري بيدخت با مشاركتبازدید امروز158
بازدید دیروز136
بازدید هفته753
بازدید ماه2548
بازدید کل64448