جمعه31/فروردين/1397

ديدار نوروزي پرسنل شهردراي با آقاي شهردار در اول روز كاري سال 1397ديدار نوروزي شهردار و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر با فرماندارمحترم شهرستانپيرو پيگيري هاي فراوان شهرداري و شوراي اسلامي شهر بيدخت در خصوص به سازي و آسفالت جاده شوراب بيمرغ ، پس از عقد قرارداد مشاركتي في*آگهی مزایده کتبی *طراحي المان مزار شهداي گمنام توسط واحد فني شهرداري  آقاي مهندس ژيان انجام گرفته كه پس از تاييد بنياد حفظ آثار دفاع مقدس و هئيت امنا جهتاجرای طرح مقابله با بیابانزائي در ۱۵۰ هکتار از اراضی گنابادو بيدختبازدید امروز158
بازدید دیروز136
بازدید هفته753
بازدید ماه2548
بازدید کل64448