به مناسبت 14 تیر روز شهرداری و دهیاری ها رؤساي بهزيستي شهرستان و شهر بيدخت با جناب مهندس مير بيدختي ملاقات نمودند در اين ديدار كه

رئيس شوراي اسلامي شهر جناب آقاي شيرزاد اميني و رئيس تربيت بدني شهرستان حضور داشتندضمن گرامي داشت اين روز پيرامون مسائل و برنامه هاي حوزه بهزيستي و مناسب سازي بحث و تبادل نظر گرديد.