پنج شنبه03/مهر/1399

بر اساس اولويت بندي انجام شده روكش آسفالت معابر فرعي محله نوسازي شهر توسط شهرداري در حال انجام است.با دعوت شورای اسلامی شهر جناب سرهنگ قربانی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان در جلسه مورخ 99/6/17 شورای اسلامی شهر حضور یافتعکس نوشته بصیرت عاشوراییجلسه شورا وشهرداری با مسئولین آبفای شهرستان وکارشناسان استان جهت شروع پروژه انتقال آب شیرین به بیدخت.اجراي مرحله دوم آسفالت معابر بافت قديم شهرآناليز آمار مراجعه حضوري شهروندان محترم به شهرداري در تير ماه 1399قابل توجه کلیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهرهای گناباد-کاخک-بیدخت-بجستان و یونسی