سه شنبه04/تیر/1398

جلسه آقای دکتر بنائی با مدیر عامل و معاون شرکت برق خراسان رضوی به اتفاق شهرداران محترم گناباد و یونسی و رئیس شورا و شهردار محترمجلسه طرح هاي بهسازي و بازآفريني شهري شهرهاي گناباد، بجستان، يونسي، كاخك و بيدخت با حضور مهندس پژمان معاون محترم وزيرفشار خون بدانيم، اقدام كنيم-طرح بسيج ملي كنترل فشارخون-ويژه افرادبالاي30سال،بيماران كليوي و زنان باردار به استناد بند 5 مصوبه شماره 63 شوراي اسلامي شهر،  اين شهرداري در نظر دارد 2 باب مغازه تجاري واقع در حاشيه جاده سنتو  را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل بهشهرداري بيدخت به استناد بند 2 مصوبه مورخه 97/10/24 شوراي شهر، در نظر دارد 2 دانگ هتل و تالار پذيرايي و رستوران و واحدهاي تجاري وابسته