سه شنبه15/آذر/1401

به مناسبت هفتم مهر ماه روز آتش نشاني و ايمني ؛شهردار و رياست محترم  شوراي اسلامي شهربه همراه مسئول روابط عمومي شهرداري  از محل ساختمان وتخفيف عوارض شهرداري به مناسبت هفته دفاع مقدسمناقصه خدمات شهرمناقصه خدمات شهر💢اصلاح کانال عرضی خیابان شهید دهقاناین شهرداری در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت عالی مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری، نسبت به ساخت مجموعه ورودی و واحد تجاری و خدماتی در ضلعآگهي بكارگيري نيرو جهت واحد موتوري شهرداري