چهارشنبه26/مرداد/1401

آگهی تجدید مناقصه عموميکاشت نهال اکالیپتوس درحاشیه بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط واحد فضای سبز وخدمات شهر شهرداری بیدختحکم دکتر محمد رضا علی اکبری بیدختی منتخب اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بیدخت به عنوانآگهی مزایده کتبــی فروش زمینآگهي تجديد مناقصهدیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیدخت با نیروهای آتش نشانی به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشاني و ايمني در محل ایستگاه آتش نشانیتمديد مهلت مناقصه