سه شنبه15/آذر/1401

آگهی مزایده کتبــی اجاره املاک شهرداریمراسم تودیع مهندس میر بیدختی ومعارفه دکتر علی اکبری  بیدختی شهردار بیدخت باحضور مهندس صفایی نماینده محترم شهرستانهای گناباد وكسب رتبه  (بسيار عالي)جايگاه C.N.Gشهرداري بيدخت برای سومین دوره متوالیآگهی تجديد مزایده کتبــی فروش زمینآگهی تجدید مناقصه عموميمدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران ستادی و واحدهای تابعه سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با سفر به شهرستان گناباد ظرفیت ها پتانسیل ها و نیازهای حوزه مدیریت شهری شهرهای بيدخت،کاشت نهال اکالیپتوس درحاشیه بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط واحد فضای سبز وخدمات شهر شهرداری بیدخت