پنج شنبه03/مهر/1399

قابل توجه شهروندان محترم بیدختاين شهرداري در نظر دارد تعدادي از مغازه هاي خود را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد:همشهريان گرامی،

در راستاي صيانت از حقوق شهروندي مراجعين و جلوگيري از اتلاف وقت، جدول رسيدگي به شكايات كه شرح وظايف هر اداره را مشخص نموده است به شرح زير جهت اطلاع اعلام مي گردد.اين شهرداري در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر بيدخت نسبت به فروش يك قطعه زمين تجاري به مساحت 449/34 متر مربع واقع در حاشيهمعرفی نرم افزار تلفن همراه 141باتوجه به گرمی هوا وعدم رعایت توصیه های بهداشتی توسط برخی از شهروندان ورهاسازی فاضلابهای خانگی به معابر وازطرفی نارضایتی وگلایهبا پيگيري شهرداري و برابر توافقنامه في مابين شهرداري و اداره كل راه و شهر سازي استان از محل قير هاي تحويلي شركت باز آفريني شهري ايران 12500 متر مربع  از معابر بافت قديم آسفالت مي گردد.