سه شنبه15/آذر/1401

 

  نام و نام خانوادگي سمت اعضا شماره تماس
آقاي احمدعلي اصغري
رئيس شوراي اسلامي شوراي شهر
09153753151
  آقاي محمد حيدري نائيب رئيس شوراي شهر  09153770212
  آقاي مرتضي دهقان  عضو شوراي شهر 09153672169 
  آقاي حسين قاسم زاده عضو شوراي شهر 09158360720 
  آقاي حسين افكار  عضو شوراي شهر  09155335184