جمعه22/تیر/1403

اخبار ویژه

  • سرخط آخرین اخبار
  • مزایدات و مناقصات
  • قوانين و مقررات
IMAGE

کسب عنوان جایگاه برترناحیه گناباد در حوزه عملیاتی منطقه تربت حیدریه توسط جایگاه سوخت شهرداری بیدخت

کسب عنوان  جایگاه برترناحیه گناباد در حوزه عملیاتی منطقه تربت حیدریه توسط جایگاه سوخت شهرداری بیدخت

21 فروردين 1403

IMAGE

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار

11 فروردين 1403

IMAGE

آگهی تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت1403

آگهی تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

09 فروردين 1403

IMAGE

آگهی مناقصه عمومی اجرای جوی و جدول

آگهی مناقصه عمومی اجرای  جوی و جدول

30 آذر 1402

IMAGE

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهر و فضای سبز شهرداری بیدخت

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهر و فضای سبز شهرداری بیدخت

07 آذر 1402

IMAGE

آگهی تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

آگهی مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

19 ارديبهشت 1402

IMAGE

آگهی مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

آگهی مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

12 ارديبهشت 1402

IMAGE

آگهی مزایده اجاره دو دانگ هتل و تالار کوثربیدخت

شهرداری بیدخت در نظر دارد بهره برداری از شهرداری بیدخت در نظر دارد دو دانگ سهم شهرداری از ششدانگ هتل و تالار پذیرایی و رستوران کوثر

06 ارديبهشت 1402

IMAGE

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار

11 فروردين 1403

IMAGE

آگهی تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت1403

آگهی تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

09 فروردين 1403

IMAGE

آگهی مناقصه عمومی اجرای جوی و جدول

آگهی مناقصه عمومی اجرای  جوی و جدول

30 آذر 1402

IMAGE

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهر و فضای سبز شهرداری بیدخت

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهر و فضای سبز شهرداری بیدخت

07 آذر 1402

IMAGE

آگهی تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

آگهی تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

19 ارديبهشت 1402

وظایف رئیس شورا به شرح زیر است

وظایف رئیس شورا به شرح زیر است

25 آبان 1395

ماده 100 قانون شهرداري ها

ماده ۱۰۰-مالكين اراضى و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانى يا تفكيك اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه...

25 آبان 1395

وظايف و اختيارات شهرداري

شهرداری، سازمان محلی است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساكنان آن...

16 آبان 1395

معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده

در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل‌یکی از جراید...

16 آبان 1395

ارتباط با شهردار

شهردار بیدخت