چهارشنبه12/مهر/1402

اخبار ویژه

  • سرخط آخرین اخبار
  • مزایدات و مناقصات
  • قوانين و مقررات
IMAGE

آگهی تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

آگهی مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

19 ارديبهشت 1402

IMAGE

آگهی مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

آگهی مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

12 ارديبهشت 1402

IMAGE

آگهی مزایده اجاره دو دانگ هتل و تالار کوثربیدخت

شهرداری بیدخت در نظر دارد بهره برداری از شهرداری بیدخت در نظر دارد دو دانگ سهم شهرداری از ششدانگ هتل و تالار پذیرایی و رستوران کوثر

06 ارديبهشت 1402

IMAGE

تعرفه عوارضات و بهای خدمات سال 1402

تعرفه عوارضات و بهای خدمات سال 1402

15 اسفند 1401

IMAGE

آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNgشهرداری بیدخت

شهرداری بیدخت در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG خود واقع در حاشیه جاده بیدخت به قاین را از طریق مزایده کتبی به

25 بهمن 1401

IMAGE

آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار

آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار

09 بهمن 1401

IMAGE

آگهی استعلام جذب پیمانکار جهت اجرای جدول سنگی

آگهی استعلام جذب پیمانکار جهت اجرای جدول سنگی گرانیتی بلوار امام خمینی(ره)   بدون مصالح بر اساس جزئیات پیوست

09 بهمن 1401

IMAGE

استعلام خرید سنگ جدولی مرواریدمشهد

استعلام خرید سنگ جدولی مرواریدمشهد

04 بهمن 1401

IMAGE

آگهی تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

آگهی تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

19 ارديبهشت 1402

IMAGE

آگهی مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

آگهی مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری بیدخت

12 ارديبهشت 1402

IMAGE

آگهی مزایده اجاره دو دانگ هتل و تالار کوثربیدخت

شهرداری بیدخت در نظر دارد بهره برداری از شهرداری بیدخت در نظر دارد دو دانگ سهم شهرداری از ششدانگ هتل و تالار پذیرایی و رستوران کوثر

06 ارديبهشت 1402

IMAGE

آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNgشهرداری بیدخت

شهرداری بیدخت در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG خود واقع در حاشیه جاده بیدخت به قاین را از طریق مزایده کتبی به

25 بهمن 1401

IMAGE

آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار

آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار

09 بهمن 1401

وظایف رئیس شورا به شرح زیر است

وظایف رئیس شورا به شرح زیر است

25 آبان 1395

ماده 100 قانون شهرداري ها

ماده ۱۰۰-مالكين اراضى و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانى يا تفكيك اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه...

25 آبان 1395

وظايف و اختيارات شهرداري

شهرداری، سازمان محلی است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساكنان آن...

16 آبان 1395

معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده

در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل‌یکی از جراید...

16 آبان 1395

ارتباط با شهردار

شهردار بیدخت