سه شنبه15/آذر/1401
علیرضا کاظمی
 

 مسئول حوزه خدمات شهري شهرداري بيدخت

آقاي مهندس عليرضاكاظمي

شرح وظايف حوزه خدمالت شهري

1-     رسيدگي و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر، جمع آوري لجن، زباله، نخاله و لايروبي و نگهداري و پاك سازي آنها و مسيل هاي واقع در محدوده و اجراي برنامه هاي زيباسازي در چهارچوب طرحهاي مصوب.

2-    جلوگيري از كار و فعاليت اماكن مزاحم و خلاف بهداشت عمومي مطابق مصوبات كميسيون تشخيص مزاحمت.

3-    نظارت بر برف روبي و بارندگي و مراقبت در پاك بودن كانال ها و اقدامات لازم و پيشگيرانه براي جلوگيري از جريان سيلابها در معابر عمومي و مساكن محدوده شهر.

4-    نظارت بر نگهداري و تعمير پل ها، جداول،كانيووها و رفع نواقص احتمالي.

5-    همكاري با واحدهاي ذيربط در امحاء حشرات و حيوانات موذي و ولگرد.

6-    جلوگيري از هرگونه سد معابر عمومي و مشاغل مزاحم و تكدي گري و جمع آوري آن.

7-    تهيه گزارشات لازم در زمينه پيشرفت پروژه هاي خدمات شهري و برنامه ريزي در خصوص جذب بودجه هاي پيش بيني شده.

8-    برنامه ريزي در خصوص استفاده از ظرفيت ها بالقوه درخدمات شهري و زيبايي هاي شهر.

9-    نظارت بر عملكرد واحدهاي فضاي سبز-متوفيات-اجرائيات-آتش نشاني، كشتارگاه و حمل و نقل شهري.

10-  بررسي و كنترل اماكن و ساختمانهاي خطرساز با همكاري واحد فني و ابلاغ اخطار در جهت رفع خطر.