دوشنبه30/فروردين/1400

اعضاي شوراي اسلامي شهر بيدخت(دوره پنجم)

   نام      نام خانوادگي:
 سمت  تلفن تماس
تلفن مستقيم شوراي شهر
1       شيرزاد
 اميني  رئيس شوراي اسلامي
 09153754547 57333251
   
 2       روح اله
ميري بيدختي
 نايب رئيس شورا
09153624984
 3  محمدعلي اميني
 عضو شورا
09153754630
 4  حسن
 كاخكي  عضو شورا
09155009840
 5  سيدمهدي
 ژيان عمراني
 عضو شورا
09153754487