دوشنبه27/فروردين/1403

حکم دکتر محمد رضا علی اکبری بیدختی منتخب اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بیدخت به عنوان

شهردار بیدخت،توسط استاندارمحترم صادر گردید.دکتر علی اکبری بیدختی دارنده مدرک لیسانس عمران از دانشگاه یزد و کارشناسی ارشد عمران_ گرایش راه و ترابری از دانشگاه علم و صنعت تهران و دکترای عمران_ گرایش راه و ترابری از دانشگاه  سمنان مي باشد.

 بخشي از سابقه ايشان به شرح ذيل مي باشد:

?-تدريس در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي سطح شهرستان.

?-فعاليت در شركت هاي مهندسين مشاور ترافيك تهران.

?-فعاليت در شركت هاي پيمانكاري در سطح شهرستان.

?-کارمند شهرداری گناباد از سال ۱۳۹۵.

?-مسئول واحد طرح و برنامه شهرداری گناباد.

?-مسئول  بازآفرینی و بافت فرسوده شهرداری گناباد.

?-کارشناس سازمان حمل و نقل شهرداری گناباد.

?-کارشناس شهرسازی شهرداری گناباد.

?-کارشناس ترافیک شهرداری گناباد.

?-دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری گناباد.

?-دبیر کمیسیون فنی شهرسازی  شهرداری گناباد.

?-دبیر کمیسیون ترافیک شهرداری گناباد.

?-رابط کمیسیون ماده پنج شهرداری گناباد.