دوشنبه10/بهمن/1401

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیدخت با نیروهای آتش نشانی به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشاني و ايمني در محل ایستگاه آتش نشانی

انجام گردید .در این دیداربا اهدای کارت هدیه ولوح سپاس از زحمات پرسنل آتش‌نشانی تقدیر به عمل آمد.