یکشنبه30/خرداد/1400

پیام وزیر کشور به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی/پوشش خدمات آتش نشانی به شهروندان به ۹۱با دعوت شورای اسلامی شهر جناب سرهنگ قربانی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان در جلسه مورخ 99/6/17 شورای اسلامی شهر حضور یافتقابل توجه مالكين محترم محدوده بين كمربندي و خيابان شهيد حسيني(امامت سابق) تا خيابان گلزار شهداجلسه شورا وشهرداری با مسئولین آبفای شهرستان وکارشناسان استان جهت شروع پروژه انتقال آب شیرین به بیدخت.بر اساس اولويت بندي انجام شده روكش آسفالت معابر فرعي محله نوسازي شهر توسط شهرداري در حال انجام است.آناليز آمار مراجعه حضوري شهروندان محترم به شهرداري در تير ماه 1399