سه شنبه06/مهر/1400

جانمایی احداث ۱۰ جایگاه برداشت آب در بیدختآقاي دکتر دیناری معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی از هتل،رستوران و تالاركسب رتبه اول (بسيار عالي)جايگاه C.N.Gشهرداري بيدخت برای دومین دوره متوالیبا عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جهش توليد و حمایت از تولید کننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی و حرکت در راستای منافع و تصمیماتبه مناسبت گراميداشت هفتم مهر روز آتش نشاني و خدمات ايمني آقاي مهندس قرباني فرماندار محترم شهرستان از ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري بيدخت بازديدبه اطلاع آن دسته از همشهريان محترم كه از طريق مزايده يا توافق تملك از شهرداري قطعه زمين دريافت نموده و نسبت به انتقال سند مالكيت بهبه استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر شهرونداني كه تا پايان 99/7/30 نسبت به پرداخت عوارضات متعلقه اقدام نمايند مشمول 20 درصد تخفيف