یکشنبه30/خرداد/1400

با حضور  آقاي مهندس سالم رئیس گروه خدمات شهری دفتر شهري استانداری خراسان رضوی در شهر بيدخت، جلسه اي پيرامون مسائل شهر بيدخت در معيتعملیات ساخت 5 واحد تجاری به متراژ 260 مترمربع در ضلع جنوبی جاده سنتو و جنب پمپ بنزین شهرداری آغازگردید.این واحد ها برابر موافقت شورایبه استناد ماده 71 قانون شهرداری گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1399 شهرداری جهت اطلاع عموم همشهریان محترم به شرح ذیل می باشد.جهت هماهنگی و مشارکت شهرداری با مدیر برق شهرستان بابت اجرای پروژه های مشارکتی و ایجاد روشنایی بولوار در حال احداث جنب مسکن مهر ، همچنین جابجایی تیرهای برق در مسیر تعریض، جلسه ایجشنواره ملی ترویج فرهنگ نماز🔹کلیات طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشورشیوه نامه برداشت محصول زعفران با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا