دوشنبه04/مهر/1401

آگهي مزايده فروش اراضي مسكوني و تجاريآگهي مزايده فروش آهن آلات  ضايعاتي مستعملشهرداري بيدخت  درنظر دارد نسبت به تكميل محوطه سازي پارك شهداي گمنانم از محل اعتبارات تملك (اسناد خزانه اسلامي ) اخزا 002 سررسيد 1403 اقدام نمايد.آگهي مزايدهبه استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر شهرونداني كه تا پايان سال1400 نسبت به پرداخت عوارضات متعلقه اقدام نمايند مشمول 40 درصدآگهی فراخوان جذب سرمایه گذارپنجم دی ماه ۸۹، در هفتمین سالگرد زلزله بم و همزمان با مراسم رونمایی از تمبر «روز ملی ایمنی در برابر زلزله»، به رغم این که چند ماه از تصمیم