دوشنبه10/بهمن/1401

مناقصه خدمات شهراین شهرداری در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت عالی مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری، نسبت به ساخت مجموعه ورودی و واحد تجاری و خدماتی در ضلعآگهي بكارگيري نيرو جهت واحد موتوري شهرداريمناقصه خدمات شهرپیام رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به مناسبت ۱۴ تیر روز شهرداری و دهیاری/ حمایت از مدیریت های محلی در اولویت دولت و وزارت کشور است💢اصلاح کانال عرضی خیابان شهید دهقانآگهي مزايده فروش اراضي مسكوني و تجاري