یکشنبه30/خرداد/1400

آعاز عملیات نصب پایه های روشنایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانیگزارش اقدامات شهرداری در خصوص سیلاب مورخ 1400/2/14شروع عمليات جدول گذاري بلوار 20 متري حدفاصل مسكن مهر و شهرك امام علي (ع)آغاز ساخت اولین جایگاه برداشت آب شیرین بیدخت    با توجه به جانمایی ده جایگاه برداشت آب ولوله گذاری حدود ۶ کیلومتر داخل شهر جهت انتقال آبآگهی مزایده اجراه پمپ بنزین شهرداریعملیات جمع آوری موزائیک های فرسوده بلوار امام خمینی آغاز گردید،این پروژه با هدف تسهیل در عبور و مرور پیاده و طبق ضوابط مناسب سازی جهت معلولین انجام می گردد.مصاحبه آقای شهردار با ماهناماه فرهنگی اجتماعی گناباد 20