چهارشنبه26/مرداد/1401

این شهرداری در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه 99/10/08 شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت حدوددیدار منتخبین دوره ششم شورای اسلامی شهر با آقای شهرداربه استناد مجوز شورای شهر به شماره 162-99/12/10 اين شهرداري در نظر دارد تعدادي از مغازه هاي خود را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد:استاندار خراسان رضوی در‌ پیامی فرارسیدن میلاد حضرت شمس‌الشموس امام رضا (ع) را تبریک گفت.   این شهرداری در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه 99/10/08 شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش زمین به مساحت حدود 237085 مترمربع در قالب 113 واحد دامداریبه نام خداوند جان وخرد
شهروندان محترم بیدختی درشرایطی که بافشارهای معیشتی ناشی ازتحریم وعملکردبرخی مسئولین ایجادگردیده همچنین القایهمزمان با هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای اولین یادواره هشت شهيد ، باستانی کارشهرستان  و همایش ورزشهای زورخانه ای در محل آمفی تأتر