سه شنبه15/آذر/1401

نامگذاری روز حجاب و عفافبا توجه به اينكه زنده گيري سگه هاي ولگرد و بلاصاحب توسط پيمانكارطرف قراردادشهرداري ازمورخ1400/4/22 شروع مي گرددمقتضي است شهروندان محترمي كه دارايگزارش تصویری حضور آقای مهندس معتمدیان استاندار محترم خراسان رضوی به شهر بیدختپیام وزیر کشور در آستانه ۱۴ تیر ماه؛ روز شهرداری و دهیاری/ تبریک رحمانی فضلی به شهرداران، دهیاران و کارکنان خدوم و تلاشگر شهرداری ها و دهیاری ها/این شهرداری در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه 99/10/08 شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت حدودمهندس معتمدیان استاندار محترم به همراه معاونین و مدیران کل استان به  شهر بیدخت سفر نموده و در محل گلزار شهدای گمنام مورد استقبال جمعی از شهروندان محترم بیدختی و مسئولین قرار گرفتند.دیدار منتخبین دوره ششم شورای اسلامی شهر با آقای شهردار