جمعه20/تیر/1399

قابل توجه كليه رانندگان محترم وسايل نقليه سنگين اقدامات شهرداري جهت استقبال از سال نواطلاعيه مهم بهداشتيمدیرعامل سازمان همیاری شهردار یهای خراسان رضوی ضمن تبریک روز شهردار، از تلاش ها و زحمات شهرداران و مدیران و دست اندرکاران توسعه و آبادانیامروز 22 اسفند ماه سيزدهمين روز است كه عمليات ضدعفوني اماكن عمومي و معابر شهر در حال انجام مي باشد .علي رغم اينكه شيوع اين بيماري وشهروندان محترم بيدختي،با توجه به توصيه هاي پزشكي مبني عدم خروج ازمنزل و جهت  پيشگري ازشيوع ويروس كرونا ميتوانيدبدون مراجعه