دوشنبه05/اسفند/1398

به مناسبت هفته نيروي انتظامي وبرگزاري رويداد سه شنبه هاي بدون خودرو همايش دوچرخه سواري از ميدان بيسج به سمت گلزار شهدايمانور زلزله در تاريخ98/7/11 توسط واحدهاي امداد ونجات وبا حضور اعضاي مديريت بحران شهرستان در منطقه كوثر بيدخت برگزار گرديد در اينباحضور مهندس مير بيدختي شهردار محترم واعضاي شوراي اسلامي شهر ووالدين گرامي دانش آموزان ، كلاس اولي ها اولين روز حضورشان  در به مناسبت هفته آتش نشاني وخدمات ايمني پرسنل آتش نشاني با حضور در مهدها وپيش دبستاني هاي بيدخت ، ضمن آموزش نكات ايمني مرتبطفرآخوان بيست و هشتمين اجلاس سراسري نمازبه مناسبت 7 مهرماه روز آتش نشاني وايمني مهندس مير بيدختي شهردارمحترم وآقاي اميني رياست محترم شوراي اسلامي شهر وجمعي از  پرسنل شهرداريآگهي تجديد مزايده اجاره هتل و تالار پذيرايي كوثر شهرداري بيدخت