چهارشنبه26/مرداد/1401

آگهي مناقصه

شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومي و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضاياطلاعیه مهم دامپزشکیپیام وزیر کشور در آستانه ۱۴ تیر ماه؛ روز شهرداری و دهیاری/ تبریک رحمانی فضلی به شهرداران، دهیاران و کارکنان خدوم و تلاشگر شهرداری ها و دهیاری ها/نامگذاری روز حجاب و عفافمهندس معتمدیان استاندار محترم به همراه معاونین و مدیران کل استان به  شهر بیدخت سفر نموده و در محل گلزار شهدای گمنام مورد استقبال جمعی از شهروندان محترم بیدختی و مسئولین قرار گرفتند.با توجه به اينكه زنده گيري سگه هاي ولگرد و بلاصاحب توسط پيمانكارطرف قراردادشهرداري ازمورخ1400/4/22 شروع مي گرددمقتضي است شهروندان محترمي كه دارايگزارش تصویری حضور آقای مهندس معتمدیان استاندار محترم خراسان رضوی به شهر بیدخت