پنج شنبه03/مهر/1399

اطلاعیه مهم دریافت سهمیه سوخت جهت وانت بارهامجموعه بازي كودكان پارك گلها با اجراي كف پوش و تعويض مجموعه فلزي و نصب مجموعه بازي پلي اتيلن استاندارد سازي شد.آگهی مزایده کتبی فروش زمینروز سوم خرداد 1361 يکي از بارزترين جلوه‌هاي نصرالهي و يکي از مهمترين و زيباترين روزهاي انقلاب اسلامي ايران مي‌باشد. در اين روز شهر مقاوم خيز خرمشهر که پسآگهی مزایده اجاره املاک شهرداریسازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي در راستاي فعاليت‌هاي متنوع خود در جهت نوسازي ناوگان باري كشور و استفاده از كليه ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در قوانين احكامنیمکت های چوبی بیشترازدرختان جنگل میوه میدهند،چون ریشه در تلاش معلم دارند.