یکشنبه30/خرداد/1400

آگهی مزایده اجراهبلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی  ورودی بیدخت از سمت جاده  قدیم می باشد، این بلوار بطول تقریبی 800 متر و عرض 34 متر بر اساس طرح ایمن سازی مورد تایید کار گروهشعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع کاملاً محقق شود:مدارك لازم جهت مشارکت در طرح اقدام ملي مسكن (خود مالكين- اراضي بخش خصوصي)گزارش فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته جهت استقبال از بهار شهرداري بيدختدر طول ده سال گذشته شهر بیدخت با تغییر الگوی کشت سعی نموده با کاشت نهال های مثمر و مقاوم به خشکی با توجه به شرایط آب وهوایی منطقه