پنج شنبه03/مهر/1399

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی محدودیت‌های جدید این ستاد در مشهد و شهرستان‌های با شرایط قرمز را اعلام کرد.شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومي و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضاياين شهرداري در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر بيدخت نسبت به فروش يك قطعه زمين تجاري به مساحت 449/34 متر مربع واقع در حاشيهشهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر وخدمات عمومی و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضاي سبز كل معابر