چهارشنبه26/مرداد/1401

فرخوان جذب سرمایه گذارآگهي مزايده فروش زمينآگهی تجديد مزایده کتبــی فروش زمینآگهی مزایده کتبــی اجاره املاک شهرداریمدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران ستادی و واحدهای تابعه سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با سفر به شهرستان گناباد ظرفیت ها پتانسیل ها و نیازهای حوزه مدیریت شهری شهرهای بيدخت،مراسم تودیع مهندس میر بیدختی ومعارفه دکتر علی اکبری  بیدختی شهردار بیدخت باحضور مهندس صفایی نماینده محترم شهرستانهای گناباد وكسب رتبه  (بسيار عالي)جايگاه C.N.Gشهرداري بيدخت برای سومین دوره متوالی