دوشنبه27/فروردين/1403

این شهرداری در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت عالی مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری، نسبت به ساخت مجموعه ورودی و واحد تجاری و خدماتی در ضلع

جنوبی پارک لاله (واقع در حاشیه خیابان آزادی)، از طریق مشارکت درساختبا افراد حقیقی و حقوقی،  با شرایط ذیل اقدام نماید:

  • آورده شهرداری: زمین مورد نیاز برای احداث پروژه و طراحی و نظارت و اجرا و صدور پروانه ساختمانی و تراکم بر اساس ضوابط شهرداری
  • آورده شریک: پرداخت کلیه ی هزینه های ساخت تا اتمام عملیات ساختمانی براساس نقشه و مشخصات اعلامی از طرف شهرداری
  • حداقل سهم شهرداری 20% کل مجموعه
  • مالکیت زمین با اداره اوقاف می باشد و امتیاز بهره برداری و استفاده مطابق قرارداد با شهرداری می باشد.
  • مدت زمان ساخت از زمان تحویل زمین و نقشه های اجرائی حداکثر 9 ماه و عدم تکمیل و بهره برداری در موعد مقرر، مشمول جریمه خواهد بود.
  • ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ 4.000.000.000 ریال با اعتبار 6 ماهه در وجه این شهرداری

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد، می توانند از تاریخ 140/06/05لغایت ساعت 14 مورخ 140/06/24 به شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 09122127139 تماس حاصل فرمایند.

فايل اسناد آگهي

 

                                                                                                                                                                                                                                                 محمدرضا علی اکبری بیدختی

                                                                                                                                                                                                                                                               شهردار بيدخت